Η κατάργηση του Μωσαϊκού Νόμου από τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο

Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Χαλίλ, κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» του Μπαλάμαντ.

Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος αποτελούν τους στύλους πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Ο Μωσαϊκός Νόμος, που μέχρι τότε αποτελούσε την βάση της ζωής του Ιουδαίου ανθρώπου, παύει να είναι ο ρυθμιστής της και στη θέση του έρχεται ο θείος νόμος του Χριστού, που μέσα από το κήρυγμά Του και των Αποστόλων Του φτάνει σε όλη την οικουμένη.

Οι σπουδαιότατοι αυτοί Απόστολοι, εγκαινιάζουν μια νέα εποχή, φέρνοντας πάρα πολύ κόσμο μέσα στην Εκκλησία, από την Μικρά Ασία μέχρι τη Ρώμη και στερεώνοντας την πίστη τους μέσω των επιστολών τους, που μέχρι και σήμερα αποτελούν μέγιστους οδηγούς για όλους εμάς του Χριστιανούς, που τους τιμάμε.


Το βίντεο πλαισιώνει η μουσική Life

Η κατάργηση του Μωσαϊκού Νόμου από τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο – Αρχιμ. Ιάκωβος Χαλίλ