Read more about the article «Η πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων…»
«Η πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων…» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

«Η πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων…»

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἐορτῆς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἦχος πλ. β’. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗἩ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων, ἐπεδήμησεν ἑορτή,Ήρθε η πανσεβάσμια…

0 Comments