Γιατί κάνουμε μνημόσυνα στους κεκοιμημένους;

Με τον Αρχιμανδρίτη Φιλούμενο Ρούμπη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Όπλων.

Είναι σύνηθες στην ζωή της Εκκλησίας μας να πράττουμε μνημόσυνα για τους κεκοιμημένους ανθρώπους, μέσα στις λειτουργίες και τις ακολουθίες μας ή και στις προσευχές μας. Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την πρακτική που είναι τόσο έντονη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, που έχουν θεσπιστεί μέχρι και ακολουθίες για την ανάμνηση αυτών;


Το βίντεο πλαισιώνει ο ύμνος «Κύριε ἐκέκραξα…» και η Στιχολογία σε ήχος α’
Ψάλλει η χορωδία του αείμνηστου Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θρασύβουλου Στανίτσα
Πηγή: https://youtu.be/AEW9_tltKlM

Γιατί κάνουμε μνημόσυνα στους κεκοιμημένους; – Αρχιμ. Φιλούμενος Ρούμπης