Η φανέρωση της Βασιλείας στον άνθρωπο

Με τον π. Μιχαήλ Κόνια, αναπληρωτή καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων των εν Θεσσαλονίκη Αγίων.

Η Ορθοδοξία ανάμεσα σε όλες τις άλλες φιλοσοφικές θεωρήσεις και θρησκευτικές πεποιθήσεις στέκει μοναδική, αφού δέχεται ότι ο Χριστός φανερώθηκε στον άνθρωπο και κοινώνησε μαζί του. Ακόμα πιο εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι ο Χριστός σταυρώνεται και ανασταίνεται για τους ανθρώπους και προσφέρει το Σώμα Του και το Αίμα Του «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».

Με την Ανάληψη του Χριστού, ξεκινάει ο δρόμος της Εκκλησίας προς την οργάνωσή της, αφού οι Απόστολοί Του μένουν πλέον υπεύθυνοι για το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Δεν σταματάει ο Χριστός όμως να φανερώνεται στους ανθρώπους και σήμερα, αφού όπου υπάρχει η Εκκλησία Του, υπάρχει και ο ίδιος ο Χριστός, όπως και είπε: «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν».


Το βίντεο πλαισιώνει το Κοινωνικό «Γεύσασθε καί ἴδετε…» σε ἠχο πλ. β’.
Ψάλλει το Ορθόδοξο Βυζαντινό Φωνητικό Σύνολο με χοράρχη τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη
Πηγή: https://youtu.be/Diu0aGvikf0

Η φανέρωση της Βασιλείας στον άνθρωπο – π. Μιχαήλ Κόνιας