Κυριακή του Τυφλού

Με τον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Κωνστάνταρο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· «Καὶ τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;» εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· «καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν».

Ο τυφλός του Ευαγγελίου της Κυριακής αυτής, «ωμά» απαντάει στους Εβραίους πολεμίους του Χριστού για Αυτόν που τον θεράπευσε από την εκ γενετής τύφλωσή του: «ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω». Ότι το μόνο που ήξερε ήταν ότι πριν την συνάντησή του με τον Χριστό δεν έβλεπε, ενώ τώρα έχει αυτό το χάρισμα. Έτσι και όλη η ανθρωπότητα, πριν την συνάντησή της με τον Χριστό, ήταν τυφλή και τώρα πλέον μπορεί να δει καθαρά το ποια πρέπει να είναι η πορεία της προς την αιώνια ζωή.

Είμαστε και εμείς εν μέρει τυφλοί, αλλά το ότι μας παρουσιάστηκε η ίδια η ίαση της ζωής και θυσιάστηκε και αναστήθηκε για εμάς, μας δίνει την δυνατότητα να φτάσουμε σε αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός στον ληστή πάνω στον σταυρό, τον Παράδεισο. Δίνεται η δυνατότητα και σε εμάς, όπως δόθηκε και στον ληστή, να ανοίξουμε τα μάτια μας και να προσκυνήσουμε τον Κύριό μας.


Το βίντεο πλαισιώνει το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Τυφλού «Τίς λαλήσει…» σε ήχο πλ. δ’.
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Στυλιανός Κοντακιώτης.
Πηγή: https://youtu.be/PYWvnQTy96o

Κυριακή του Τυφλού – Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος