Η ενοριακή ζωή ως απάντηση στον ατομοκεντρισμό

Με τον Πέτρο Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ενοριακή ζωή αποτελεί μιας από τις κυριότερες βάσεις της Εκκλησίας στις μεγάλες πόλεις σήμερα, στις οποίες το μήνυμα του Ευαγγελίου καλείται όχι μόνο να επιβιώσει μέσα στις δύσκολες πολλές συνθήκες, αλλά και να αναπαραχθεί από τους ικανούς και πρόθυμους ιερείς της κάθε ενορίας.

Η ζωή αυτή φυσικά, προωθώντας την πραγματική ζωή, αυτή της Εκκλησίας, δεν μπορεί παρά να είναι κοινωνική και κοινοτική και να μην χαρακτηρίζεται από τον ατομοκεντρισμό της καθημερινής ζωής. Έτσι η ενορία ανάγεται σε κέντρο της ζωής της Εκκλησίας όχι μόνο σε χωροταξικό επίπεδο και σε πνευματικό επίπεδο, αφού μέσα από αυτήν τα άτομα γνωρίζουν την πραγματική ζωή, αυτή της αφοσίωσης και του «ανοίγματος» στον συνάνθρωπο.


Το βίντεο πλαισιώνει το «Κύριε Ἐκέκραξα…» του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού σε ήχο α’
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Πηγή: https://youtu.be/xx1helI267g

Η ενοριακή ζωή ως απάντηση στον ατομοκεντρισμό – κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος