Η Θεραπεία του Παραλυτικού

Με τον π. Γρηγόριο της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά.

«Κύριε, τὸν Παράλυτον οὐχ ἡ κολυμβήθρα ἐθεράπευσεν…». Παρά το γεγονός ότι η κολυμβήθρα Βηθεσδά ήταν ακριβώς δίπλα στο σημείο όπου είχε παρατεθεί ο παράλυτος, ο οποίος «ἄνθρωπον» δεν είχε να τον βοηθήσει να μπει σε αυτή την κολυμβήθρα, για να θεραπευθεί θαυματουργικά όπως είχε η παράδοση ότι έπραττε αυτή η κολυμβήθρα.

Ο παράλυτος αυτός, μπορεί να μην είχε άνθρωπο εκείνη τη στιγμή κοντά του, αλλά είχε την ίδια την ζωή, τον Κύριο μας, ο οποίος και τον απήλλαξε από την ασθένειά του και του έδωσε πίσω την ικανότητα να περπατήσει και όχι μόνο αυτό, αλλά και μπροστά στο πλήθος, στο οποίο βρίσκονταν και κριτές του Χριστού, να σηκώσει ο ίδιος το κρεβάτι στο οποίο μέχρι πρότινος ήταν παράλυτος.


Το βίντεο πλαισιώνει το Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Παραλύτου «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς…» σε ήχο πλ. α’.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Πηγή: https://www.facebook.com/ecumenicalpatriarchate/videos/292166682584982/

Η Θεραπεία του Παραλυτικού – π. Γρηγόριος