Νομικές και ηθικές διαστάσεις της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Με τον κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι νέες ιατρικές τεχνολογίες, παρότι έχουν λύσει έναν αμέτρητο αριθμό θεμάτων τα οποία η ανθρωπότητα καλούταν να αντιμετωπίσει για αιώνες μέχρι την εμφάνισή τους, έχουν δημιουργήσει πλέον πολλούς προβληματισμούς σε ότι αφορά την ηθική των πρακτικών σε θέματα όπως η αναπαραγωγή. Ποιοί είναι αυτοί οι προβληματισμοί και ποια θέματα είναι αυτά τα οποία σήμερα απασχολούν την κοινωνία και έναν αριθμό ειδικών μέχρι και σήμερα;

Απόσπασμα από το σεμινάριο Βιοηθικής «Βιοηθικά Διλήμματα στον σύγχρονο κόσμο».

Νομικές και ηθικές διαστάσεις της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος