Τυπική / Λατρευτική ανάλυση της Μ. Εβδομάδας (2023)

Η Απαρχή διοργανώνει ένα δωρεάν Σεμινάριο Τυπικής και Λατρευτικής ανάλυσης της Μεγάλης Εβδομάδας, υπό τον τίτλο: «Το νυχθήμερον των Αγίων Ημερών», μέσω του οποίου εμβαθύνει στη λατρεία και τις ακολουθίες που πλαισιώνουν την εβδομάδα αυτή και την πορεία του ευχαριστιακού σώματος μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου.

Το Σεμινάριο δεν απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική και την ψαλτική αλλά σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της Εκκλησίας.

Συνεδρία 1η: Χρονική και δομική ανάλυση της λατρείας και των Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδος

Σεμινάριο Τυπικής και Λατρευτικής ανάλυσης της Μ. Εβδομάδας - Μεγάλη Εβδομάδα - π. Ιωσήφ Κουτσούρης
π. Ιωσήφ Κουτσούρης, Υπ. διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ
Θεματική: Παρουσιάζεται η χρονική ροή των γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος: Μυστικός Δείπνος, προσευχή στο Όρος των Ελαιών, Σύλληψη του Ιησού, παρουσίαση ενώπιον του Συμβουλίου, Πραιτώριον, Εμπτυσμοί και Φραγκέλωμα, Σταύρωση, Τετέλεσται και Ταφή του Κυρίου. Προσαρμόζονται στο χρονικό πλαίσιο της εβραϊκής μέτρησης του χρόνου και παρουσιάζεται η λατρευτική δομή των ακολουθιών στη βάση του ρωμαϊκού νυχθημέρου.

Συνεδρία 2η: Θεολογική και υμνολογική ανάλυση του Μ. Σαββάτου

Θεματική: Αναλύονται γλωσσικά, υμνολογικά και θεολογικά οι ύμνοι που ψέλνονται στην Εκκλησία το Μέγα Σάββατο. Συμπεριλαμβάνονται ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης, τα Εγκώμια και η Ακολουθία της Πρώτης Ανάστασης.
Σεμινάριο Τυπικής και Λατρευτικής ανάλυσης της Μ. Εβδομάδας - Μεγάλη Εβδομάδα - π. Ιωσήφ Κουτσούρης
π. Ιωσήφ Κουτσούρης, Υπ. διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ