Η στάση της Εκκλησίας σε βιοηθικά ζητήματα

Με τον κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην πολύπλοκη κοινωνία στην οποία ζούμε, η Εκκλησία πλέον έρχεται πρόσωπο-με-πρόσωπο με πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη και ίσως να δημιουργούν σχίσματα και εντάσεις στο ευρύ κοινό. Ένα από αυτά είναι και η θέση μας ως προς την ηθική του ανθρωπίνου σώματος και το πως πρέπει να το χειριζόμαστε.

Η Εκκλησία έχει σαφείς θέσεις ως προς το σώμα και το πως πρέπει να άνθρωπος να το μεταχειρίζεται, χωρίς να αναιρείται ποτέ η ελευθερία του ανθρώπου. Στέκεται στον άνθρωπο ως Μητέρα και τον συμβουλεύει για το καλό του και με προοπτική την μετοχή του στην αιώνια ζωή. Η στάση της Εκκλησίας οφείλει και είναι πάντοτε πρώτα φιλάνθρωπη, όπως φιλάνθρωπος είναι και ο Μέγας Αρχιερέας της.


To βίντεο πλαισιώνει ο Χερουβικός ύμνος σε μέλος Πέτρου Λαμπαδάριου σε ήχο δ’ άγια.
Ψάλλει ο κ. Δήμος Παπατζαλάκης.
Πηγή: https://youtu.be/lh6Ky4-X6S8

Η στάση της Εκκλησίας σε βιοηθικά ζητήματα – κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος