Η συγκρότηση του ευχαριστιακού Σώματος

Με τον π. Δημήτριο Μπαθρέλλο, θεολόγο και επισκέπτη καθηγητή Ινστιτούτου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών στο Κέμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κεντρικό στην λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι το ευχαριστιακό Σώμα, το Σώμα δηλαδή των πιστών που με κοινή πίστη και με μόνη προοπτική την μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, συνέρχονται και συνεκκλησιάζονται σε έναν τόπο, ο οποίος είναι το κέντρο του Σώματός αυτού.

Η ύπαρξη αυτού του Σώματος, το οποίο έχοντας κοινή κατεύθυνση συγκοινωνεί, είναι εμφανής ήδη από το Ευαγγέλιο και τον Μυστικό Δείπνο, όπου ο ίδιος ο Κύριός μας, μας παραδίδει το Αίμα του και το Σώμα Του προς την σωτηρία του ανθρώπου: «Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν».


Μουσική: ο Nadaz – Hinduarab
Πηγή: artlist.io

Η συγκρότηση του ευχαριστιακού Σώματος – π. Δημήτριος Μπαθρέλλος