Το ζήτημα του κληρικαλισμού

Με τον κ. Δημήτριο Μόσχο, αναπληρωτή καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πέρας των αιώνων ύπαρξης της Χριστιανοσύνης και της οργανωμένης Εκκλησίας και μέσα στα πολλά θέματα και προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε ο λαός της, ένα από τα κρισιμότερα ήταν το λεγόμενο ζήτημα του «κληρικαλισμού», της εισχώρησης της εκκλησιαστικής εξουσίας σε θέματα που δεν αφορούν αμέσως την εκκλησιαστική και πνευματική ζωή των πιστών.

Αυτή η πολλές φορές επικίνδυνη κίνηση εκ μέρους ενός ή μιας ομάδας ιεραρχών, μπορεί να επιφυλάσσει κινδύνους για την Εκκλησία, αφού ο πρωταρχικός ρόλος του ιεράρχη είναι η σωστή καθοδήγηση του ποιμνίου του, να βρίσκεται ως σωστός ποιμένας στον ρόλο του καθοδηγητή του λαού της Εκκλησίας μακριά από τους κοσμικούς κινδύνους και τον κίνδυνο της διαστρέβλωσης του πραγματικού ρόλου της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων, δηλαδή αυτόν της διδαχής του ευαγγελικού και αποστολικού λόγου προς την σωτηρία των ανθρώπων.


Το βίντεο πλαισιώνει
Πηγή:

Το ζήτημα του κληρικαλισμού – κ. Δημήτριος Μόσχος