Η συνάντηση με τον άλλον

Με τον π. Σταύρο Κοφινά, συντονιστή του Πατριαρχικού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας.

Οι νέες συνθήκες ζωής και διαβίωσης έχουν θέσει νέα επίπεδα στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών και η έξαρση των απρόσωπων σχέσεων που κτίζονται μέσω αυτών φέρνουν σε νέες διαστάσεις το ήδη υπάρχον πρόβλημα των ελλιπών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων.

Καταφυγή σε αυτή την προβληματική κατάσταση αποτελεί η Εκκλησία και ο λόγος της. Πρεσβεύοντας την πραγματική αγάπη, η οποία διέπει τις υγιείς σχέσεις των ανθρώπων, η Εκκλησία γίνεται «φάρος» για τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες σχέσεις, αφού μόνο μέσα από αυτήν, την συγκέντρωση των ανθρώπων σε ένα Σώμα, μπορούμε να μιλάμε για αγνές και πραγματικές σχέσεις με στόχο τους ποιοτικούς ανθρώπινους δεσμούς.


Το βίντεο πλαισιώνει Eyal Luman – Navad Bagan (A Nomad in the Garden of Creation)

Η συνάντηση με τον άλλον – π. Σταύρος Κοφινάς