Read more about the article Απόστολος Κυριακής 15.1.2023
Απόστολος Κυριακής 14.1.2023 - Απόστολος - Κείμενα - Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 15.1.2023

Κυριακή ΚΘ’ - (Κλσ. 3.4-11) Προκείμενον. Ἦχος πλ. β΄Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.Στίχ. Πρός σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. «Ἀπεκδυσάμενοι…

0 Comments
Read more about the article Ευαγγέλιο Κυριακής 15.1.2023
Ευαγγέλιο Κυριακής 15.1.2023 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 15.1.2023

Κυριακή ΙΒ' Λουκά (Λκ. 17.12-19) «Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ...» Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν. Καὶ…

0 Comments