Χριστός και κόσμος: Απομόνωση ή άνοιγμα;

Με τον π. Γεώργιο Σχοινά, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου.

Το δίπολο Χριστός/κόσμος έχει απασχολήσει τους ανθρώπους της Εκκλησίας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού συνεχώς στη πορεία της προσπαθούμε να θέσουμε ένα όριο ανάμεσα τους, μια γραμμή που να διαχωρίζει σαφώς τις δύο έννοιες.

Ένας Χριστιανός μπορεί να είναι μέρος του κόσμου χωρίς να υποπέφτει στα σφάλματα της εκκοσμίκευσης. Μπορεί να είναι πολίτης της πολιτείας του Κυρίου, όντας ταυτόχρονα και πολίτης της κοινωνίας των ανθρώπων. Αρκεί να είναι ξεκάθαρη η διάσταση αυτών των δυο μέσα του και να μην μπλέκονται μεταξύ τους έννοιες ασύνδετες μεταξύ των δύο αυτών τρόπων ζωής.


Ακούγεται η μουσική: Gan Raveh Ensemble – The Creator of My Heart

Χριστός και κόσμος: Απομόνωση ή άνοιγμα; – π. Γεώργιος Σχοινάς