«Σήμερον ῥείθροις μυστικοῖς πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται…»

Την 6η Ιανουαρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Βάπτιση του Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή. Στα νερά του Ιορδάνη, η Αγία Τριάδα εμφανίζεται στους ανθρώπους. Ο Πατήρ, με φωνή μεγάλη από τους ουρανούς λέει «Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.». Το Πνεύμα το Άγιο, «ὡσεὶ περιστερὰν» κατεβαίνει από τους ουρανούς και ο Υιός, βαπτιζόμενος στον ποταμό, αποκαλύπτεται στους ανθρώπους.

Τα Θεοφάνεια, η φανέρωση του Θεού δηλαδή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην ιστορία των ανθρώπων. Η Σάρκωση του Θεού Λόγου οδηγεί στην Βάπτισή του και η Βάπτισή του σημαίνει την αρχή του έργου του Χριστού, του κηρύγματος του λόγου Του και το κάλεσμα των πρώτων από τους Αποστόλους Του.

Με τον Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Κρητικό, Ηγούμενο της Ι.Μ. Αναστάντος Χριστού Πειραιώς


Ακούγεται το Δοξαστικό της Θ’ ώρας των Θεοφανείων «Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην…», ήχος πλ. α’ σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου.
Ψάλλει ο Χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/JiegPvfC3SU

«Σήμερον ῥείθροις μυστικοῖς πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται…» – Αρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός