Read more about the article «Ἐξεχύθη ἡ χάρις…»
«Ἐξεχύθη ἡ χάρις...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

«Ἐξεχύθη ἡ χάρις…»

Δοξαστικό τῶν Αίνων τῆς ἐορτής τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. Ἦχος πλ. β'. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗἘξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί…

0 Comments