Το πρόσωπο της Παναγίας και του Ιωσήφ του Μνήστορος

Με τον π. Ιωσήφ Κουτσούρη, εφημέριο του Ιερού και Αρχιεπισκοπικού Παρεκκλησίου Αγίου Ανδρέα Πλάκας.

Ως Χριστιανοί θα πρέπει να διδασκόμαστε από το παράδειγμα που μας δίνουν τα πρόσωπα της Παναγίας και του Ιωσήφ του Μνήστορος. Αρχικά, η Παναγία, μετά την αναγγελία του Αγγέλου ότι πρόκειται να γεννήσει στον κόσμο τον Μεσσία, φαίνεται να αφήνεται απόλυτα στο θέλημα του Θεού χωρίς να υπολογίζει τυχόν κινδύνους ή δυσκολίες, στις οποίες θα μπορούσε να περιέλθει. Δεν αφήνει τον ανθρώπινο φόβο να την κυριεύσει, αλλά αντίθετα προσηλώνεται περισσότερο στον Θεό και τον εμπιστεύεται στον απόλυτο βαθμό, λέγοντας: «Ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμα Σου».

Ωστόσο υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανατροφή του Χριστού: ο Ιωσήφ ο Μνήστωρ, ο οποίος, αφενός δείχνει απόλυτα αγαπητική διάθεση προς την Παναγία και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την προστατεύσει από τη διαπόμπευση του λαού και -μετά την εμφάνιση του Αγγέλου στον ύπνο του- αφιερώνεται και αυτός στη διακονία της σωτηρίας. Γι’ αυτό και ο Ιωσήφ ο Μνήστωρ αφήνει τις υποχρεώσεις και τις δουλειές του και εγκαταλείπει προσωρινά την πατρίδα του, για να μεταβεί στην Αίγυπτο. Αλλά και αργότερα, μέχρι και την ενηλικίωση του Χριστού είναι εκεί, κοντά στον Κύριο και στην Παναγία, για να υπηρετήσει το Μυστήριο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.


Το βίντεο πλαισιώνει η μουσική: Bosporus – POLIS Ensemble
Πηγή: https://youtu.be/8KcavGy44C4

Το πρόσωπο της Παναγίας και του Ιωσήφ του Μνήστορος – π. Ιωσήφ Κουτσούρης