Χριστούγεννα: Η Μητρόπολη των Εορτών

«Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀῤῥεύστως Υἱῷ, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου σαρκωθέντι ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν·»

Η Γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ανάγει την σχέση Θεού και ανθρώπου σε νέα επίπεδα. Ο Θεός πλέον δεν φαίνεται απόμακρος, όπως ήταν η εβραϊκή αντίληψη, αλλά αντιθέτως έρχεται ο ίδιος στην πλάση για να πάρει από το χέρι τον άνθρωπο και να τον εξυψώσει

Είναι δύσκολο για τον ανθρώπινο νου να συλλάβει τα γεγονότα της Βηθλεέμ, καθώς είναι αδύνατο να κατανοήσουμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Για αυτό η Εκκλησία μας δοξάζει με τόση ευλάβεια τα γεγονότα αυτά, καθώς από τη φάτνη αυτή σε ένα χωριό έξω από την Ιερουσαλήμ, ανήλθε η σωτηρία του ανθρώπου ως άνθρωπος.

Χριστούγεννα: Η Μητρόπολη των Εορτών – Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος