Η εξέλιξη της εικόνας στη θεία Λατρεία

Με τον π. Thomas Hopko, καθηγητή δογματικής της Θεολογικής Σχολής Αγίου Βλαδιμήρου Νέας Υόρκης.

Στην Εκκλησία μας είναι προφανής η χρήση της εικονογραφίας ως μέσο έκφρασης της θεολογίας της για την καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας της θείας Οικονομίας. Μέσα σε κάθε ναό υπάρχουν εικόνες που αποτυπώνουν όχι απλώς περιστάσεις της ζωής του Χριστού, των Αποστόλων και των Αγίων, αλλά και επεξηγούν το περιεχόμενο της λατρείας μας.

Μέσα από τις αγιογραφίες αυτές, τις αναπαραστάσεις και τις εικόνες, η Εκκλησία βοηθά τον πιστό να κατανοήσει με απλό τρόπο τα δόγματα της αλήθειας, να δει τον σημαντικό ρόλο που έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα για την Εκκλησία , όπως αυτό της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, των αγίων Αποστόλων και των Ευαγγελιστών καθώς και όλων των αγίων, οι εικόνες των οποίων κοσμούν την κάθε Εκκλησία.

Η εξέλιξη της εικόνας στη θεία Λατρεία – π. Thomas Hopko


Ακούγεται η μουσική: POLIS Ensemble – Krátima (Ioannis Koukouzelis)
Πηγή: https://youtu.be/dQsJ8M7Smiw

Η Ορθόδοξη εικονογραφία και η πραγματική Εικόνα – π. Thomas Hopko