«Ὅσιε πάτερ μακάριε, Σπυρίδων σοφέ…»

«Ὅσιε πάτερ μακάριε, Σπυρίδων σοφέ...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ του Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἦχος α’ τετράφωνος.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ὅσιε πάτερ μακάριε, Σπυρίδων σοφέ,Μακάριε πατέρα, όσιε Σπυρίδωνα σοφέ,
τὴν νεκρὰν ὥσπερ ζῶσαν, ἐπηρώτας δι’ ἀγάπην Θεοῦ,την νεκρή σαν ζωντανή ρώτησες μέσα από την αγάπη του Θεού
ὄφιν δὲ μετέβαλες εἰς χρυσόν, ὁ πενίαν ἀσκῶν·το φίδι μετέτρεψες σε χρυσάφι, εσύ που άσκησες την φτώχεια
ῥύσιν δὲ ἐπέσχες ποταμοῦ, συμπαθήσας λαῷ,έφερες ρεύμα ποταμού, συνέπασχες με τον λαό σου,
βασιλεῖ δὲ παρέστης ἰατήρ, τῇ προνοίᾳ Θεοῦ·και στάθηκες ιατρός για τον βασιλιά
μέσα από την πρόνοια του Θεού.
νεκροὺς δὲ πάλιν ἤγειρας, ὡς αὐτοῦ μαθητής,και πάλι, ανέστησες νεκρούς, ως μαθητής Αυτού,
τὴν πίστιν δὲ ἐτράνωσας, ἀναμέσον πατέρων πολλῶν.διακρίνοντας την πίστη ανάμεσα σε πολλούς άλλους πατέρες.
Πάντα οὖν ἰσχύων ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί σε Χριστῷ,Πάντα, λοιπόν, είσαι ισχυρός δίπλα στον Χριστό, που σε ενισχύει,
αὐτὸν καὶ νῦν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Αυτόν ικέτευε και τώρα, να σώσει τις ψυχές μας.
«Ὅσιε πάτερ μακάριε, Σπυρίδων σοφέ…» – Δοξαστικό τοῦ Ἐσπερινοῦ του Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ – Ἦχος α’ τετράφωνος. Ψάλλει ο Άρχων Διδάσκαλος του Αποστόλου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημήτριος Νεραντζής
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή