Η «ἐν Χριστῷ» λατρευτική ζωή

Με τον π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή Ηθικής και Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η λατρευτική ζωή είναι επικεντρωμένη πάντοτε στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτή η ζωή, η «ἐν Χριστῷ» ζωή, δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να διεκδικήσει την θέση του στην αθανασία της βασιλείας του Θεού, ως μέλος ενός Σώματος του οποίου η μόνη κατεύθυνση οδηγεί προς τα εκεί, προς τον παράδεισο, αυτόν που μας δόθηκε από τον Χριστό με τον ερχομό του και την πλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει στον λαό Του, ήδη από τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης.

Ως πλήρωμα της Εκκλησία, μέλη του Σώματος αυτός καλούμαστε σε κοινωνία μεταξύ μας, σε Θεία Κοινωνία, η οποία μόνο μέσα από την Εκκλησία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εξάλλου, η Εκκλησία μας -ο λαός στον οποίο συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς- είναι αυτή στην οποία δόθηκε εξ αρχής το δώρο αυτό, δηλαδή στους μαθητές και μετέπειτα Αποστόλους του Χριστού. Μέσα λοιπόν από την Εκκλησία, την κάθε ενορία και κάθε σύναξη στο όνομα του Χριστού, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην χαρά που μας δίνει η ύπαρξη του Θεού στην ζωή μας.


To βίντεο πλαισιώνει Τριαδικό από τον Πολυέλεο «Δοῦλοι, Κύριον…» σε μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου μετά κρατήματος.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Πηγή: https://youtu.be/cBG0TLh5rYM

Η «ἐν Χριστῷ» λατρευτική ζωή – π. Βασίλειος Καλλιακμάνης