Ευαγγέλιο Κυριακής 20.11.2022

Ευαγγέλιο Κυριακής 20.11.2022 - Ευαγγέλιο - Κείμενα - Απαρχή

Κυριακή ΚΓ’ (Θ’ Λουκά) – Προεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου(Λκ. 12.16-21)

«Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω…»

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἢ χώρα· Καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων τὶ ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθέλω μου τάς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, Καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὃ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δ’· ἡτοίμασας τίνι ἔσται; οὕτως ὃ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: Κάποιου πλουσίου ανθρώπου η γη ευφόρησε με καρπούς. Και σκεφτόταν μόνος του, λέγοντας: «Τί να κάνω, διότι δεν έχω που να συγκεντρώσω τους καρπούς μου.» Και συλλογιζόμενος έδωσε αυτή την απάντηση: «Λοιπόν, αυτό θα κάνω: Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, θα φτιάξω μεγαλύτερες και θα συγκεντρώσω εκεί όλη μου την σοδειά και τα αγαθά μου. Και τότε θα πω στην ψυχή μου: «Ψυχή, έχεις μαζέψει πολλά αγαθά, που σου φτάνουν για πολλά χρόνια. Αναπαύσου, φάε, πιές, διασκέδασε.» Είπε τότε σε αυτόν ο Θεός: «Ανόητε, το αποψινό κιόλας βράδυ θα απαιτήσουν από σένα την ψυχή σου! Σε ποιόν, λοιπόν, θα ανήκουν αυτά τα οποία εσύ ετοίμασες;» Αυτά παθαίνει όποιος θησαυρίζει υλικά μόνο για τον εαυτό του, και δεν πλουτίζει πνευματικά κατά πως θέλει ο Θεός. Αυτά είπε, τονίζοντας πως αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούσει τα λόγια αυτά προς ωφέλεια του.

Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 20.11.2022