Η θεολογική σκέψη μεταμορφώνει την ζωή μας

Με τον κ. Δημήτριο Μόσχο, αναπληρωτή καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η θεολογία αποτελεί, ως επιστήμη, ένα ύψιστης σημασίας αντικείμενο, το οποίο εκτός από θεωρητική γνώση και κατάρτιση σε θέματα δόγματος, προσφέρει και πρακτική μάθηση στα θέματα τα οποία ένας Χριστιανός αντιμετωπίζει στην πορεία της ζωής του. Εξάλλου, η θεολογική αντιμετώπιση των πραγμάτων διέπει την ζωή ενός Χριστιανού και ξεχωρίζει στους αγίους. Γίνεται έτσι αναγκαία η αναπαραγωγή αυτής της γνώσης μέσα στην κοινωνία μας.

Αυτή τη προσπάθεια διάδοσης της θεολογικής άποψης για τον κόσμο και της εκπαίδευσης στον χώρο των κειμένων των Ευαγγελίων, των Αποστολών και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, την έχουν αναλάβει εκτός από την Εκκλησία της χώρας μας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της, όπως τα θεολογικά τμήματα πανεπιστημίων, τα οποία αναπαράγουν την γνώση και το μήνυμα των Γραφών.


Ακούγεται η μουσική Eyal Luman – Adva (Ripple)
Πηγή: https://youtu.be/UQTKVpSWwGI

Η θεολογική σκέψη μεταμορφώνει την ζωή μας – κ. Δημήτριος Μόσχος