«Ὅπου ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε…»

Δοξαστικό Αίνων εις την Σύναξιν των Αρχαγγέλων - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Δοξαστικό τῶν Αἴνων της Σύναξεως τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων – Ἦχος πλ. α’.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ὅπου ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις·Όποιο μέρος κι αν σκεπάσει η χάρη σου Αρχάγγελε, από εκεί εκδιώκεται η δύναμη του διαβόλου·
οὐ φέρει γὰρ τῷ φωτί σου προσμένειν, ὁ πεσὼν Ἑωσφόρος·γιατί δεν αντέχει να σταθεί μπροστά στο φως σου ο έκπτωτος Εωσφόρος.
Διὸ αἰτοῦμέν σε τὰ πυρφόρα αὐτοῦ βέλη, τὰ καθ’ ἡμῶν κινούμενα ἀπόσβεσον,Γι’ αυτό και σε παρακαλούμε: σβήσε τα φλογερά βέλη του που κινούνται εναντίον μας
τῇ μεσιτείᾳ σου λυτρούμενος ἡμᾶς, ἐκ τῶν σκανδάλων αὐτοῦ,λυτρώνοντάς μας με τη μεσιτεία σου από τα σκάνδαλά του,
ἀξιΰμνητε Μιχαὴλ Ἀρχάγγελε.πανύμνητε Μιχαήλ Αρχάγγελε.

«Ὅπου ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε…» – Δοξαστικό Αίνων εις την Σύναξιν των Ταξιαρχών – Ήχος πλ. α’ Ψάλλει ο Ιερομόναχος Αμφιλόχιος, Ηγούμενος της Ι.Μ. Δοχειαρίου και ο Ιερομόναχος Αντίπας, Γέροντας του Ιερού Ιβηριτικού Κελλίου Αγίας Άννης του Αγίου Όρους
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή