Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης

Με τον Αρχιμ. Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως.

Στην κοινή γνώμη, η Παλαιά Διαθήκη λαμβάνει έναν ρόλο υποστηρικτικό της Καινής Διαθήκης, έναν ρόλο δευτερεύοντα σε σχέση με αυτήν. Αυτή βέβαια, είναι μια υπεραπλουστευμένη ή και εσφαλμένη, πολλές φορές, οπτική, που δεν αντανακλά πλήρως την σημασία των γεγραμμένων της Παλαιάς Διαθήκης, τον πλούσιο λόγο των πατέρων, πατριαρχών και των προφητών της εποχής εκείνης.

Η Παλαιά Διαθήκη δεν μαρτυρεί έναν άλλον Θεό από αυτόν που σαρκώθηκε ή μια διαφορετική αντιμετώπισή Αυτού προς τον άνθρωπο, αλλά μαρτυρεί με έναν άλλον τρόπο, αυτόν των ανθρώπων της εποχής και της περιοχής, την σχέση Θεού και ανθρώπων. Από αυτή τη στενή σχέση γεννιούνται και οι μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι θεοπνεύστως μιλούν για όσα θα ακολουθούσαν, για τον ερχομό του Μεσσία, την σάρκωση, δηλαδή, του Θεού Λόγου, ο οποίος μέσα από το Πάθος και την Ανάστασή του, θα σώσει τον άνθρωπο από την πτώση του.


Το βίντεο πλαισιώνει ο ύμνος «Αινείται…» από το Αργό Πασαπνοάριο σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο α’.
Ψάλλει η χορωδία του αείμνηστου Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θρασύβουλου Στανίτσα.
Πηγή: https://youtu.be/Q8bh9yxp8q0

Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης – Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης