Η επιστημονικότητα της Παλαιάς Διαθήκης

Με τον κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Εκκλησία μας δέχεται την Παλαιά Διαθήκη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της σχέσης του ανθρώπου με τον Κύριο. Από την Έξοδο, στο Λευιτικόν, στις Προφητείες και ίσως πιο διασήμως στην Γένεση, η Παλαιά Διαθήκη εμπνέεται από μια έλλειψη επιστημονικότητας -όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς- εκ μέρους των δικαίων συγγραφέων των βιβλίων της.

Πως πρέπει όμως εμείς να αντιμετωπίζουμε αυτή τη συλλογή θεοπνεύστων βιβλίων με τις δικές μας γνώσεις και την ανάπτυξη των επιστημών; Σαφέστατα πρέπει να δούμε το θεολογικό μήνυμα αυτών των κειμένων, και όχι να αντιμετωπίσουμε με μια κριτική ματιά την αδυναμία αυτών των ατόμων, οι οποίοι μάλλον δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το “πως” των όσων βίωναν, της αρχαίας αυτής περιόδου.

Βλέπουμε έτσι μέσα από τις λέξεις και κρατάμε την ουσία των γεγραμμένων, τα οποία σε οποιαδήποτε περίπτωση περιγράφουν την θεϊκή παρουσία μέσα στις ζωές των ανθρώπων, πριν την Σάρκωση του Κυρίου μας.


Το βίντεο πλαισιώνει ο 134ος ψαλμός «Δούλοι Κύριον…» σε ήχο άγια.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο κ. Δήμος Παπαλατζάκης
Πηγή: https://youtu.be/tKomDA-iwas

Η επιστημονικότητα της Παλαιάς Διαθήκης – κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος