Οι ιστορικές ταυτότητες πηγάζουν από το μέλλον 

Η διακριτή γραμμή μεταξύ των πολιτισμών Δύσης και Ανατολής, θα λέγαμε, ότι στην εποχή μας τείνει να μην είναι πια τόσο ευδιάκριτη. Η επικοινωνία των δύο κόσμων είναι σήμερα δεδομένη και διοχετεύεται μέσα από όλα τα τεχνικά μέσα. Επάνω σε αυτή την επικοινωνία και σε αυτόν τον διάλογο που ανοίγεται μεταξύ όλων των πολιτισμών θα πρέπει και η Εκκλησία να αρθρώσει λόγο

Ο λόγος αυτός δεν θα πρέπει να κλειστεί στα “κεκτημένα” της Εκκλησίας ή σε στεγανά. Θα πρέπει να ανοιχτεί, να προσφερθεί και να δοκιμαστεί σε αυτόν τον παγκόσμιο διάλογο. Εκεί ακριβώς θα φανεί και θα λάμψει ο πυρήνας της αλήθειας του πατερικού λόγου, αλλά και θα αναπροσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα, όχι μεταβάλλοντας το αγιοπνευματικό του μήνυμα, αλλά μεταδίδοντάς το στη σημερινή “γλώσσα” και εποχή. Με αυτόν τον τρόπο, η ταυτότητα της Εκκλησίας παραμένει μέσα στον χρόνο, αλλά συνάμα καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χωρόχρονο. Απλώνεται σε όλη την κτίση, σε όλη τη δημιουργία

Οι ιστορικές ταυτότητες πηγάζουν από το μέλλον – π. Νικόλαος Λουδοβίκος