Το ενοχικό σύνδρομο και η μετάνοια

Often after experiencing sin, man is confronted with guilt. Guilt, however, is a self-centered condition, and through it the person is actually seeking self-justification and abdication of responsibility. Self-emptying will only take place when the individual moves towards God in repentance

Guilt and the general state of sin in one’s life are symptoms that indicate that we have turned away from God. We should not dwell on them, but rather head towards our healing, which is Christ. Repentance is the only way to the removal of guilt and the final deliverance of man’s life from sin

Το ενοχικό σύνδρομο και η μετάνοια – π. Βαρνάβας Γιάγκου