Η βαρύτητα του προσώπου της Παναγίας

Κανένας άλλος άνθρωπος στην ιστορία της Εκκλησίας μας δεν έχει τιμηθεί από τους πιστούς…

όπως έχει τιμηθεί η Υπεραγία Θεοτόκος Μαρία. Γιατί αυτή είναι η σκάλα από την οποία κατέβηκε ο Θεός στην Κτίση και από την οποία μας επιτράπηκε να γίνουμε και εμείς πλέον μέλη της Βασιλείας των Ουρανών.

Για αυτό τιμούμε σήμερα την Θεοτόκο, της οποίας την γέννηση τιμούμε σήμερα. Η γέννηση της είναι ήδη η αρχή της ελπίδας του ανθρώπου, αφού από τότε ξεκινάει το σχέδιο της ανθρώπινης σωτηρίας, το οποίο διενεργείται μέσω αυτής.

«Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.»

Mε τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Καρσιώτη, ιεροκήρυκα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών


Το βίντεο πλαισιώνει ο 4ος πόδας («Και ευλογημένος…») από το οκτάηχο μάθημα του Εσπερινού «Θεοτόκε Παρθένε».
Ψάλλει κλιμάκιο του χορού ψαλτών Ενήχημα υπό τη διεύθυνση του Αρχιμ. Ιωσήφ Κουτσούρη, που έψαλλε προσκεκλημένο της Ιεράς Μέγιστης Μονής Βατοπεδίου, κατά την Αγρυπνία της πανηγύρεως της Αγίας Ζώνης (31 Αυγούστου/ 13 Σεπτεμβρίου 2021).

Η βαρύτητα του προσώπου της Παναγίας – Αρχιμ. Νεκτάριος Καρσιώτης