Read more about the article Ευαγγέλιο Κυριακής 4.9.2022
Ευαγγέλιο Κυριακής 4.9.2022 - Ευαγγέλιο - Εκκλησιαστική ζωή - Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 4.9.2022

Κυριακή ΙΒ' Ματθαίου (Μτθ. 14.22-34) Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ Ιησοῦ γονυπετῶν και εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ,…

0 Comments
Read more about the article Απόστολος Κυριακής 4.9.2022
Απόστολος Κυριακής 4.9.2022 - Απόστολος - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 4.9.2022

Κυριακή ΙΒ' Επιστολών (Α΄ Κορ. 15.1-11) Χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη. Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν,…

0 Comments