Μπορούν να σωθούν οι ψυχικά νοσούντες;

Η πτώση του ανθρώπου έχει επιφέρει πολλές ασθένειες στο ανθρώπινο γένος.

Ο Θεός έχει επιτρέψει οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν και να εμφανίζουν ασθένειες, διότι είναι και αυτός ένας τρόπος παιδαγωγίας, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα της σωτηρίας στους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει και με τους ψυχικά νοσούντες, για τους οποίους η ασθένεια τους είναι ένα συνεχές και αρκετά επώδυνο μαρτύριο.

Οι ψυχικά νοσούντες θεωρούνται από πολλούς ήδη σεσωσμένοι, γιατί είναι τόσο μεγάλο το μαρτύριο που καθημερινώς πρέπει να αντιμετωπίσουν, που ο Θεός δε θα τους αφήσει και θα τους πάρει στην αγκαλιά του. Πολλοί από αυτούς λόγω διαφόρων ψυχολογικών και πρακτικών προβλημάτων δεν μπορούν να πηγαίνουν στις ακολουθίες στην Εκκλησία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να βιώσουν την παρουσία του Θεού και την αγάπη του και να οδηγηθούν, τελικά, στη βασιλεία των ουρανών.

Με την κ. Μαγδαληνή Τσολάκη, νευρολόγο, ψυχίατρο και καθηγήτρια Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Ακούγεται η μουσική: Life

Το γεγονός της σωτηρίας για τους ψυχικά νοσούντες – Μαγδαληνή Τσολάκη