«Αἱ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε…»

Αἱ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε - Λατρευτική Ζωή - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή

Ειρμός της θ’ Ωδής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – Ήχος α’ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αἱ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε, την μόνην ΘεοτόκονΌλες οι γενιές μακαρίζουν εσένα, τη Μονή Θεοτόκο.
Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν Σοί Παρθένε ἄχραντε·Στο πρόσωπο σου, πάνσεπτη Παρθένε, έχουν να
καταστρατηγηθεί οι νόμοι της φύσης.
παρθενεύει γάρ τόκος,Η παρθένος γεννά τέκνο
καί ζωήν προμνηστεύεται θάνατος.και ο θάνατος προμηνύει τη Ζωή.
Ἡ μετά τόκον παρθένος, καί μετά θάνατον ζῶσα,Εσύ, που έμεινες παρθένος μετά τον τόκο και ζεις μετά τον θάνατο σου,
σῴζοις ἀεί Θεοτόκε τήν κληρονομίαν Σου.σώζεις αενάως την κληρονομιά σου.

«Αἱ γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε…»

«Αἱ γενεαί πᾶσαι…» – Είρμος της θ’ Ωδής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Ήχος α’ – Ψάλλει ο Χορός των Βατοπεδινών Πατέρων και οι Θεσσαλονικείς Υμνωδοί
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή