Read more about the article Ευαγγέλιο Κυριακής 14.8.2022
Ευαγγέλιο Κυριακής 14.8.2022 - Ευαγγέλιο - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 14.8.2022

Κυριακή Θ’ Ματθαίου (Μτθ. 14.22-34) Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως…

0 Comments
Read more about the article Απόστολος Κυριακής 14.8.2022
Απόστολος Κυριακής 14.8.2022 - Απόστολος - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 14.8.2022

Κυρ. Θ’ Επιστολών (Α’ Κορ. 3.7-19) Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Αδελφοί, Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.…

0 Comments