Εκκλησία και Επιστήμες

Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ…

Οι σχέση μεταξύ πίστης/Εκκλησίας και επιστημών είναι πολλές φορές γεμάτη αλληλοσυγκρουόμενες έννοιες και ιδεολογίες και αντιθετικές απόψεις σε ότι αφορά τον κόσμο που μας περιβάλλει και τον οποίο ο καθένας εξηγεί με διαφορετικές έννοιες και ανάγει σε διαφορετικές αρχές.

Δεν υπάρχει κάποια αρχή που να οδηγεί τις δύο αυτές έννοιες, αυτές της Εκκλησίας και των επιστημών, σε άμεση σύγκρουση και ούτε κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η μεν Εκκλησία προσπαθεί να εξηγήσει το Ευαγγέλιο του Λόγο του Θεού και να το κηρύξει στο ποίμνιο με τρόπο αγαπητικό. Αυτό από μόνο του δεν απορρίπτει την προσπάθεια εξήγησης της πλάσης από τις πάμπολλες επιστήμες, θετικές και ανθρωπιστικές.

Ο σεβασμός ανάμεσα στο αντικείμενο των δύο αυτών σημαντικότατων οντοτήτων μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων είναι αναγκαίος για να λειτουργήσουν και οι δύο με τον τρόπο λειτουργικό και βοηθητικό στην ανθρωπότητα. Ειδάλλως, οδηγούμαστε στον ψευτο-ανταγωνισμό και σε μια γενικότερη «έχθρα», ανάμεσα σε δύο οντότητες που μπορούν από κοινού να ωφελήσουν τον άνθρωπο.

Με τον κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Ακούγεται η μουσική: Θάλασσα βροχών – Στέφανος Δορμπαράκης
Πηγή: https://youtu.be/smg2frsWS6M

Εκκλησία και Επιστήμες – κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος