Η διάκριση εμπειρικής και ακαδημαϊκής θεολογίας

Στον σύγχρονο λόγο περί θεολογίας πολλές φορές δημιουργείται σύγχυση…

μεταξύ της εμπειρικής διάστασης της θεολογίας και του ακαδημαϊκού τύπου γνώσης της θεολογίας. Η μεν ασχολείται με το βίωμα μέσα στην Εκκλησία, το πως ο άνθρωπος θα βιώσει το μυστήριο του Σώματος της Εκκλησίας. Η δε, ασχολείται με τις ιδιαιτερότητες της πίστης μας. Τα στοιχεία της τα οποία χρήζουν εξήγησης και ανάλυσης που δεν μπορεί ο εκάστοτε πιστός να εξηγήσει μόνος του ή που χρήζουν μιας πιο επιστημονικής προσέγγισης από κάποιον ειδήμονα.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, δεν παύει να υφίσταται η ορθή πίστη του ανθρώπου που αποτελεί μέλος του Σώματος αυτού. Σε κάθε από αυτές τις δύο μορφές θεολογίας πάντοτε προϋποτίθεται η πίστη ως μοχλός της κίνησης του ανθρώπου προς την Εκκλησία. Οι δύο αυτές μορφές θεολογίες συνεργούν από κοινού για την καλύτερη κατανόηση και προσέγγιση του ανθρώπου προς την Εκκλησία και την εν Χριστώ ζωή.

Με τον π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή Ηθικής και Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Το βίντεο πλαισιώνουν οι Αργές Καταβασίες της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως σε ήχο α’
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Πηγή: https://youtu.be/_wpEoBkS564

Η διάκριση εμπειρικής και ακαδημαϊκής θεολογίας – π. Βασίλειος Καλλιακμάνης