Ασφαλισμένος στο σκοτάδι: το μαρτύριο του εγωισμού

Είναι συχνό φαινόμενο ο άνθρωπος να έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις εγωισμού και μοναξιάς…

με αποτέλεσμα αυτές οι καταστάσεις να τον εγκλωβίζουν και τον απομονώνουν. Η αμαρτία είναι συνέπεια της εγωιστικής κατάστασης του ανθρώπου και της απομακρύνσεώς του από την κοινότητα και τον Θεό. Με άλλα λόγια, οι πτωτικές τάσεις του ανθρώπου τον καθιστούν ευάλωτο και τον οδηγούν στην αμαρτία, σε μια κατάσταση θανάτου και απομόνωσης.

Η ανάσταση του ανθρώπου και η ανατροπή της πτωτικής κατάστασης επιτυγχάνεται με τη μετάνοια. Δηλαδή, η μετάνοια του ανθρώπου επιτρέπει στον Χριστό να ενεργήσει για αυτόν, να τον επαναφέρει στην κοινότητα και στον δρόμο της Αλήθειας και της σωτηρίας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο κάθε χριστιανός είναι μέλος του σώματος του Χριστού και έχει την ανάγκη να συνυπάρχει με τα υπόλοιπα μέλη. Επομένως, εντός της Εκκλησίας κάθε Χριστιανός ενώνεται σε ένα σώμα με τους υπόλοιπους με κεφαλή τον Χριστό.

Με τον π. Νεκτάριο Καρσιώτη, ιεροκήρυκα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών


Ακούγεται η μουσική: Θάλασσα βροχών – Στέφανος Δορμπαράκης (Official Video)
Πηγή: https://youtu.be/smg2frsWS6M

Ασφαλισμένος στο σκοτάδι: το μαρτήριο του εγωισμού – π. Νεκτάριος Καρσιώτης