Η ανατρεπτική ηθική της Eκκλησίας

Η Εκκλησία δεν αποτελεί έναν θεσμό…

ο οποίος υπάγεται σε στενούς ηθικούς κανονισμούς και σε ανθρώπινους νόμους, οι οποίοι είναι φθαρτοί και βραχύχρονοι. Δεν αποτελεί ένα στείρο δόγμα ούτε και ένα ιστορικό φαινόμενο, που θα ξεπεραστεί από τους ανθρώπους με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αποτελεί καν ένα σύνολο κανόνων που θέλουν να καθορίσουν την ζωή των ανθρώπων σε ένα στενό κοινωνικοηθικό κύκλο.

Αντιθέτως, η Εκκλησίας μας προσφέρει φυγή από όλα αυτά τα παθολογικά φαινόμενα της κοινωνίας που υπαγορεύουν την ζωή μας με έναν δογματικό τρόπο. Μας προσφέρει την πραγματική Αλήθεια, την αλήθεια της αιωνίου Ζωής η οποία υπόσχεται την πλήρη ελευθερία, μακριά από τους κινδύνους του δογματισμού και της κενής από πληρότητα και αλήθεια ηθικολογίας.

Με τον Πέτρο Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Το βίντεο πλαισιώνουν τα Πασαπνοάρια σε ήχο α’
Ψάλλει ο κ. Δήμος Παπατζαλάκης
Πηγή: https://youtu.be/R6yo3v-92og

Η ανατρεπτική ηθική της εκκλησίας – κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος