Ο έρωτας ως αναζήτηση του Θεού στο πρόσωπο του «άλλου»

Ο έρωτας είναι η ύψιστη δύναμη που διέπει τον κόσμο μας…

Ο έρωτας, η πλήρης και παντοδύναμη αγάπη μεταξύ δύο ατόμων ή μεταξύ Θεού και ανθρώπου, είναι η κινητήριος δύναμη που διατηρεί την ανθρωπότητα ως Σώμα Χριστού, αφενός διότι οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να διέπονται από αυτό το θεϊκό δώρο και αφετέρου διότι ο δρόμος προς την αιώνιο ζωή περνάει μέσα από τον έρωτα Θεού και ανθρώπου.

Ο Χριστός με το Πάθος και την ένδοξη Ανάστασή του μας δίδαξε τον πραγματικό έρωτα, την θυσία στο όνομα της αγάπης και της πλήρους αφοσίωσης στο άτομο με το οποίο συνδέεται μέσω αυτής της αγάπης. Έτσι και εμείς, μέσω απλών καθημερινών θυσιών και ενός σκεπτικού ερωτικού προς τον συνάνθρωπο και προς τον Κύριο, είμαστε πλέον στον δρόμο που χάραξε ο Χριστός προς την πραγματική και αιώνια ζωή.

Με τον π. Βαρνάβα Γιάγκου, ηγούμενο της Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης


Το βίντεο πλαισιώνει το Κοινωνικό της Πεντηκοστής «Τὸ Πνεῦμα Σου τὸ ἀγαθὸν…» σε μέλος Πέτρου Βυζαντίου σε ήχο α’
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Πηγή: https://youtu.be/Igr5N_sJ1NI

Ο έρωτας ως αναζήτηση του Θεού στο πρόσωπο του «άλλου» – π. Βαρνάβας Γιάγκου