Το θέλημα στην αγγελική πολιτεία

Η αγγελική πολιτεία είναι ένας όρος με τον οποίο εννοούμε την ζωή κοντά στον Χριστό…

και ως επί το πλείστον αυτή η έννοια συνδέεται με την μοναχική ζωή. Γιατί είναι όμως η μοναχική ζωή εν Χριστώ μια πολιτεία που θυμίζει τους αγγέλους; Γιατί το ζήτημα του θελήματος του μοναχού έχει τεράστια σημασία για το βίωμα του μέσα στο Σώμα του Χριστού.

Μπροστά στο θέλημα του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι πρέπει σαφώς να κάνουν υπακοή, όπως και υπακοή θα κάνουμε και σε έναν γιατρό γιατί ακριβώς αυτός ξέρει τι είναι καλό για εμάς. Υπακοή έτσι οι μοναχοί κάνουν και στους γέροντές τους, οι οποίοι πάντοτε με γνώμονα την ζωή εν Χριστώ και τους λόγους των Πατέρων της Εκκλησίας μας, γνωρίζοντας τον μοναχό θα προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν και να τον οδηγήσουν στο μονοπάτι της Βασιλείας του Θεού, που διασχίζει την αγγελική αυτή πολιτεία.

Με τον π. Μεθόδιο Κρητικό, ηγούμενο της Ι.Μ. Αναστάντος Χριστού Πειραιώς


Ακούγεται το Μεγαλυνάριον «Άξιον Εστί» από τον Ψαλτικό Χορό «Ενήχημα»

Το θέλημα στην αγγελική πολιτεία – π. Μεθόδιος Κρητικός