Πεντηκοστή: Το Άγιο Πνεύμα ως Πνεύμα ενότητος

Η Πεντηκοστή αποτελεί την ιστορική εμφάνιση του Σώματος της Εκκλησίας με άξονα την ενότητα. Όλοι οι Απόστολοι μαζεμένοι, σαν πραγματικό Σώμα, σαν πραγματική ένωση σηματοδοτούν την αφετηρία του πνευματικού αγώνα της Εκκλησίας. Με κέντρο τον Χριστό, το «φῶς τοῦ κόσμου», οι άγιοι περιπάτησαν τον κόσμο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, για να μην βαδίζει ο κόσμος «ἐν τῇ σκοτίᾳ».

Αυτή η στιγμή, κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα, «τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον», έρχεται και κατοικεί στις καρδιές των Αποστόλων και μέσω αυτών και σε όλων των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, έρχεται και ενώνει τους πιστούς σε μια Εκκλησία, μια πίστη και ένα Σώμα.

Με τον π. Νεκτάριο Καρσιώτη, ιεροκήρυκα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών


Το βίντεο πλαισιώνει ο Οκτάηχος Πολυέλεος του Πέτρου Εφεσίου
Ψάλλει ο χορός «Ενήχημα» με χοράρχη τον κ. Σωτήρη Κουτσούρη

Πεντηκοστή: Το Άγιο Πνεύμα ως Πνεύμα ενότητος – π. Νεκτάριος Καρσιώτης