«Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηὸς»: Σχόλιο στους Ιερούς Κανόνες

Η Εκκλησία αποτελεί ένα μεγάλο Σώμα, το Σώμα του Χριστού…

Και όπως κάθε Σώμα υπακούει σε κάποιος κανόνες, είτε αυτοί είναι κανόνες της φύσης, είτε είναι κανόνες του κράτους, έτσι και αυτό το Σώμα υπακούει σε ορισμένους Κανόνες για την ομαλή και υγιή λειτουργία Του. Αυτό τον ρόλο έχει και το «Πηδάλιον», ένα βιβλίο γραμμένο από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον Ιερομόναχο Αγάπιο, που αποτελεί συλλογή συνοδικών κανόνων με σκοπό αυτή την σωστική λειτουργία.

Φυσικά και δεν είναι δυνατόν να γίνουμε «μηχανήματα», να ακολουθούμε μόνο τύπους και κανόνες σαν να είμαστε αυτοματοποιημένοι. Γνωρίζοντας, όμως, πώς οι Κανόνες αυτοί επιτελούν σωτηριολογικό και καθαγιαστικό έργο, οφείλουμε σεβασμό και υπακοή σε αυτούς, και, κατ’ επέκταση στους Πατέρες της Εκκλησίας, των οποίων η Θεολογία και η εμπειρία κοσμεί το εν λόγω βιβλίο αλλά και ολόκληρο το Σώμα του ζώντος Χριστού.

Με τον Ιερομόναχο Αντίπα, γέροντα του Ιερού Ιβηριτικού Κελλίου Αγίας Άννης Καρυών Αγίου Όρους


Το βίντεο πλαισιώνει το Ιδιόμελο των Αίνων της Κυριακής της Τυρινής «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν…» σε ἦχο πλ. α’
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Πηγή: https://youtu.be/13T__lUN0_I

«Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηὸς»: Σχόλιο στους Ιερούς Κανόνες – Ιερομόναχος Αντίπας