«Τῷ Σωτῆρι Θεῷ…»

«Τῷ Σωτῆρι Θεῷ...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Α΄ καί Θ΄ ᾨδή τῶν Καταβασιῶν τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀναλήψεως

ᾨδή Α’

Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Τῷ Σωτῆρι Θεῷ, τῷ ἐν θαλάσσῃ λαόν, ποσὶν ἀβρόχοις ὁδηγήσαντι,Τον Σωτήρα Θεό, που οδήγησε το λαό Του μέσα από τη θάλασσα χωρίς να βραχεί
καὶ Φαραὼ πανστρατιᾷ καταποντίσαντι,και κατέπνιξε όλο τον στρατό του Φαραώ,
αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται.αυτόν μόνο ας υμνήσουμε, γιατί είναι δοξασμένος.

ᾨδή Θ’

Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ,Εσένα μεγαλύνουμε ομόφρονα οι πιστοί, τη Μητέρα του Θεού,
τὴν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν,που γέννησες ανεκλάλητα και πέρα από κάθε λογική,
οἱ πιστοὶ ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν.σε πραγματικό χρόνο τον Άχρονο.

«Τῷ Σωτῆρι Θεῷ…»

«Τῷ Σωτῆρι Θεῷ…» – Α΄ καί Θ΄ ᾨδή τῶν Καταβασιῶν τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀναλήψεως – Ἦχος πλ. α’ Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Εν Ψαλμοίς” με χοράρχη τον κ. Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή