Παράδοση: Η διαδοχή του ευαγγελικού βιώματος

Η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι μακρά…

Δύο χιλιετίες μετά από την Ανάσταση του Κυρίου μας, σήμερα ακόμα πλήθος ανθρώπων πιστών προσπαθούν να βιώσουν την Ανάσταση αυτή καθημερινά, δηλαδή να γίνουν μέτοχοι της αιωνίου ζωής την οποία μας δώρισε ο Κύριος με το Πάθος και την Ανάστασή Του.

Όταν όμως ομιλούμε για την Εκκλησία, αναφερόμαστε εκτός των ναών και των ακολουθιών της και στην μεγάλη Παράδοση της, την οποία οι μεγάλη Πατέρες της, των οποίων τρανά παραδείγματα είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αλλά και δεκάδες άλλοι πνευματικοί «λίθοι». Αυτοί οι Πατέρες αποτελούν τους άμεσους συνεχιστές της αποστολικής παράδοσης, την οποία, υπερασπιζόμενοί την από κακοδοξίες, συμπλήρωσαν με τεράστια θεολογικά έργα τα οποία μέχρι και σήμερα ενθυμούμαστε.

Αυτή την παράδοση σήμερα καλούμαστε και εμείς να διατηρήσουμε ακέραιη και μακριά από τον κίνδυνο της κακοδοξίας και της απομάκρυνσης από το Ευαγγέλιο τις αποστολικές διδαχές. Για αυτό και οφείλουμε υπακοή στην «μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», αυτή των Πατέρων και των Αγίων μας.

Με τον π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή Ηθικής και Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Το βίντεο πλαισιώνει το καλοφωνικό Στιχηρό εις τον Άγιον Δημήτριον «Φρούρησον πανένδοξε…» σε μέλος του Αγίου Ιωάννου Κουκουζέλους σε ήχο πλ. β’
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία (ΕΛ.ΒΥ.Χ.) με χοράρχη τον κ. Λυκούργο Αγγελόπουλο
Πηγή: https://youtu.be/P0_3niCpuZ0

Παράδοση: Η διαδοχή του ευαγγελικού βιώματος – π. Βασίλειος Καλλιακμάνης