Ο εωσφορικός πειρασμός της αθανασίας

Στην ανθρώπινη φύση…

πάντοτε υπήρχε ο πειρασμός της αθανασίας, της άνευ όρων παράτασης της ζωής, της υπέρβασης της φυσικής συνέχειας της ζωής του ανθρώπου και του σωματικού θανάτου. Οι σύγχρονες επιτυχίες της επιστήμης, οι ανακαλύψεις, οι οποίες φυσικά λειτουργούν υπέρ του ανθρώπου, θέτουν νέες βάσεις σε αυτό το ζήτημα.

Ο άνθρωπος ψάχνει να βρει την αιώνια ζωή, αποκλειστικά, μέσα από τα δικές του δυνατότητες. Ψάχνει να βρει την αθανασία μέσα από το φθαρτό. Διότι όσα φάρμακα και αν χρησιμοποιήσει ένα άτομο για να υπερβεί τις ασθένειες και τις παθήσεις του, ο θάνατος θα είναι πάντοτε μέσα στην βιολογική του ταυτότητα. Ο μόνος τρόπος μέσα από τον οποίοι ο άνθρωπος μπορεί να υπερβεί την φθαρτότητα του είναι η μετοχή του στην αθανασία, την μετοχή στο Σώμα του Χριστού, το οποίο είναι βεβαίως αθάνατο, ζωηφόρο και ουδέποτε ασθενές.

Με τον κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Ακούγεται η μουσική: POLIS Ensemble – Tis Tavlas
Πηγή: https://youtu.be/03DmZwGbcFY

Ο εωσφορικός πειρασμός της αθανασίας – κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος