«Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου…»

«Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό της Λιτής του Οσίου Σεραφείμ του Δομβοΐτου

Δόξα Πατρί. Καί νῦν.

Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Κυρίου ἀκούσας,Όσιε πατέρα, καθώς άκουσες τη φωνή του Ευαγγελίου,
τὸν Κόσμον κατέλιπες, τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν εἰς οὐδὲν λογισάμενος·εγκατέλειψες τον κόσμο, τον πλούτο και τη δόξα, χωρίς να τα λογαριάσεις καθόλου.
ὅθεν πᾶσιν ἐβόας· Ἀγαπήσατε τὸν Θεὸν καὶ εὑρήσετε χάριν αἰώνιον,Σε όλους πάντα έλεγες: Αγαπήσετε τον Θεό και θα βρείτε την αιώνια Χάρη.
μηδὲν προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,Τίποτα να μην βάλετε πάνω από την Αγάπη Του,
Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Κυρίου ἀκούσας,Όσιε πατέρας, καθώς άκουσες τη φωνή του Ευαγγελίου,ώστε όταν έλθει ο Κύριος στη δόξα Του, να βρείτε ανάπαυση μαζι με όλους εκείνους τους Αγίους,
ὧν ταίς ἱκεσίαις Χριστὲ φύλαξον, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.με τις ικεσίες των οποίων ο Χριστός θα μας σώσει.

«Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου…»

«Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου…» – Δοξαστικό της Λιτής του Οσίου Σεραφείμ του Δομβοΐτου – Ἦχος πλ. α’ Ψάλλει ο μουσικολόγος και Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιβαδειάς κ. Γεώργιος Φρέσσας
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή