Μακαρισμοί: Η απάντηση στον κόσμο

Οι Μακαρισμοί του Χριστού…

αποτελούν ένα μάλλον πλήρες δείγμα του τύπου ενός ανθρώπου, ο οποίος βιώνει την βασιλεία των Ουρανών. Αυτοί οι οποίοι μέσω του βίου τους είναι πραγματικά χαρούμενοι, και μέσα από τη χαρά τους, πράγματι, έρχονται κοντά στον Θεό. Αποτελούν μια υπενθύμιση για ποιους ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Όχι για τους “δικαίους”, αλλά για τους “πτωχούς τω πνεύματι”, όχι για τους ζηλωτές αλλά για τους “πράους”.

Οι Μακαρισμοί για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι πέρα από τα όρια της λογικής. Είναι πέρα από την σύγχρονη λογική η πλήρης προσφορά του ανθρώπου στον συνάνθρωπο, η πλήρης αφοσίωση σε αυτόν και τον Κύριο. Είναι πέρα από τη λογική μας η δικαιοσύνη του ανθρώπου να πηγάζει από τον Κύριο και το Ευαγγέλιό Του και τους λόγους των Αποστόλων Του, όχι όμως και πέρα από τις δυνατότητές μας, καθώς τα πάντα (ακόμα και αυτά που φαίνονται παράλογα) γίνονται δυνατά μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού.

Με τον π. Βαρνάβα Γιάγκου, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης


Το βίντεο πλαισιώνουν οι Μακαρισμοί σε ήχο πλ. α’
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Θρασύβουλος Στανίτσας
Πηγή: https://youtu.be/FzN4pL9cIac

Μακαρισμοί: Η απάντηση στον κόσμο – π. Βαρνάβας Γιάγκου