«Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ…»

«Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ…» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Ζ΄Εωθινό Δοξαστικό, Ἦχος Βαρύς

Πρωτότυπο – Ἦχος βαρύς Απόδοση στη Νεοελληνική
Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ,Να, σκοτάδι και πρωί.
καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς φρεσίν;Και γιατί έχεις σταθεί μπροστά στο μνημείο Μαρία, βυθισμένη σε σκοτεινές σκέψεις;
ὑφ’ οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς.Γυρεύεις να μάθεις που πήγε το σώμα του Ιησού.
Ἀλλ’ ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ,
τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς.
Αλλά δες τους μαθητές που τρέχουν να δουν το κενό μνημείο,
δες πως από τα άδεια σεντόνια και το σάβανο, τεκμηρίωσαν την Ανάστασή Του.
Μεθ’ ὧν, καὶ δι’ ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες,Χάρη σ’ εκείνους τους μαθητές πιστέψαμε κι εμείς
ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην Χριστόν.και ανυμνούμε Εσένα, τον Ζωοδότη.

«Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ…»

«Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ…» – Ζ’ Εωθινό Δοξαστικό – Ἦχος Βαρύς Ψάλλει ο Χορός των Δοχειαριτών Πατέρων με χοράρχη τον κ. Κωνσταντίνο Μπιλάλη
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.