Μέγα Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα: Εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία

You are currently viewing Μέγα Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα: Εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία
Μέγα Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα: Εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία - Θεολογικός λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Το Μέγα Σάββατο, η Εκκλησία σιωπά. «Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία». Αναμένει την ανάσταση του Χριστού, τη διάλυση του Άδη και την τελική νίκη. Η Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο να «σαββατίσει», δηλαδή να ησυχάσει από τα πάθη, τις αμαρτίες και την ανθρώπινη πολυπραγμοσύνη. Η ησυχία αυτή είναι απαραίτητη, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να προσεγγίσουμε το μέγα μυστήριο της Ανάστασης.

Η ανάσταση του Χριστού την τρίτη ημέρα είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας κατά του θανάτου. Είναι η κατάλυση του ίδιου του θανάτου και η εγκαθίδρυση από τον Χριστό της αιώνιας ζωής. «Ουκέτι θάνατε κυριεύεις». Ο Χριστιανός δεν έχει πια να φοβάται τον θάνατο, αφού καταργείται από τον βασιλιά της δόξης.

Με τον π. Δημήτριο Κουτσούρη, τον π. Μιλτιάδη Ζέρβα και π. Γρηγόριο Βαλτογιάννη


Το βίντεο πλαισιώνουν:
-Ο ύμνος: «Δεύτε λάβετε φώς», ήχος πλ. α’.
Πηγή: https://youtu.be/VrvPEgfIW7s

-Το Ζ’ Αναστάσιμο Εωθινό, σε ήχο βαρύ.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Πηγή: https://youtu.be/T4icJYan08k

-Το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Πάσχα, σε ήχο πλ.α’.
Ψάλλει ο Χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/aB4mIte3yjE

Μέγα Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα: Εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία