«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται…»

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται...» - Λειτουργικά κείμενα - Κείμενα - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. δ’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτόςΝα, έρχεται ο Νυμφίος στη μέση της νύχτας,
καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·και είναι πραγματικά μακάριος εκείνος που θα τον βρει ξύπνιο.
ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.Ανάξιος, όμως, είναι εκείνος που θα τον βρει να κοιμάται.
Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς,Πρόσεξε, ψυχή μου, μη σε πάρει ο ύπνος,
ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς·γιατί θα παραδοθείς στον θάνατο και θα μέινεις έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών.
ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν,Να είσαι σε εγρήγορση και να λες: « Άγιος, άγιος, άγιος είσαι Εσύ, ο Θεός μας,
προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον ἡμᾶς.με τις προστασίες των Ασωμάτων Δυνάμεων, σώσε μας.

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται…» – Τροπάριο του Όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται…» – Τροπάριο του Όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας – Ἦχος α’ Ψάλλει ο Χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή